Czy suplementy diety to lekarstwa?

Czy suplementy diety to lekarstwa?Suplementy diety są to produkty spożywcze, które są źródłem określonych substancji odżywczych w skoncentrowanej formie. Ich celem jest uzupełnienie diety w często niedoborowe składniki, których pokrycie jedynie zwyczajową dietą może być utrudnione. W związku z formą, w jakiej występują, czyli umożliwiającej dawkowanie np. tabletek, kapsułek, ampułek często mylone są z lekiem. Leki są to substancje, których działanie lecznicze lub profilaktyczne zostało potwierdzone naukowo, z kolei suplementy nie leczą ani nie chronią przed chorobą, a jedynie wspomagają organizm. Mimo że często w leku i suplemencie znajduje się ta sama substancja czynna, np. witamina D, to dawka w suplemencie jest dużo niższa i nie ma działania leczniczego. Ważne, jest również to, że wytwarzanie produktów leczniczych, czyli leków kontroluje Inspekcja Farmaceutyczna, z kolei producenci suplementów diety są zobowiązani jedynie do poinformowania Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia suplementu, jednak nie muszą oni udowadniać jego pozytywnego wpływu czy działania substancji czynnych w preparacie.